Családi vállalkozásokkal a vállalkozói készségekért


Az Ulysses projekt célja, hogy reagáljon az üzleti világ egyik legjelentősebb trendjére. Az oktatásban a vállalkozói kompetenciák fejlesztése egyre hangsúlyosabb, míg a családi vállalkozások sajátosságait és nemzetgazdasági jelentőségét is egyre szélesebb körben ismerik fel. A projekt az elsők között kíván kapcsolatot teremteni a családi vállalkozások és a vállalkozói kompetenciák oktatásának általános célja között. Az Ulysses projekt 6 tapasztalt vállalkozásoktatási intézményt és kommunikációs hálózatot képviselő partnert egyesít 4 európai uniós országból. Tapasztalatuk és szakértelmük ideális alapot nyújt a projekt céljainak eléréséhez.

A Konzorcium tagjai

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Magyarország legrangosabb kutatóegyeteminek egyike, mely a nemzetközi rangsorokban is előkelő helyet foglal el. Az SZTE különleges szerepet tölt be az Ulysses projekten belül, hiszen projektvezetői feladatokat lát el. Ezen feladatok ellátása mellett az SZTE a megvalósításban és a disszeminációs feladatok koordinálásában is szerepet vállal, hiszen a kollégák kiterjedt kapcsolati hálója és helyi családi vállalkozásokkal való beágyazottsága kiemelkedően hozzájárul a projektcélok eléréséhez.
A Managament Center Innsbruck (MCI), mint Entrepreneurial School®, biztosítja az érdemi kapcsolatokat az egyetem, a főiskola, az üzleti iskola, az alkalmazott tudományok egyeteme és az üzlet világa között. Jelentős nemzetközi márkát képvisel, mely eredményesen egyesíti: 1. az oktatást és felsőfokú képzést; 2. a kutatást és fejlesztést; 3. a tudástranszfert; 4. az innovatív start-up vállalkozásokat. Az MCI a tudomány, a gazdaság és a tanácsadás legjavát egyesíti, így téve eleget a nemzetközi Entrepreneurial School® sajátos fogalmának. Megtestesíti a nemzetköziséget, a tudományos minőséget, a gyakorlati orientációt, az innovációt, az iparral való szoros együttműködést, a megoldásorientált kutatást és fejlesztést, az elsőosztályú infrastruktúrát, az ügyfél- és szolgáltatásorientáltság magas szintjét és a nemzetközi elismertséget.
A Libera Università di Bolzano (UNIBZ) egy 1997-ben, többnyelvű, nemzetközi irányultságú intézményként alapított fiatal egyetem. Ez egy nem állami finanszírozású állami egyetem, mely az olasz és német kulturális és gazdasági színterek kereszteződésében helyezkedik el. Fő jellemzője a háromnyelvűség – olasz, német és angol – valamint a nemzetköziség, ahogy azt az oktatók és csereprogramok összetétele is mutatja, világszerte csaknem 150 partner egyetemmel. Ez a nemzetközi perspektíva az UNIBZ képzési programjainak kulcsfontosságú eszköze, melyek felkészítik a hallgatókat a globális környezetben való boldogulásra, illetve a kutatási tevékenység mozgatórugója, melynek célja a jelenkor kihívásainak megválaszolása a helyi érdekek szem előtt tartásával. Az oktatás és kutatás mellett az UNIBZ további alapvető célkitűzése a helyi fejlesztéshez való hozzájárulás a tudás elősegítésével, az állami intézmények és a magánszervezetek közötti együttműködéseken keresztül.
A Bécsi Egyetem egy állami intézmény Bécsben, Ausztriában. IV. Rudolf főherceg alapította 1365-ben és a német nyelvterület legrégebbi egyeteme. Hosszú és gazdag történelmével a Bécsi Egyetem Európa egyik legnagyobb intézményévé nőtte ki magát, emellett az egyik legelismertebb, különösképpen a humán tudományok területén. 21 Nobel-díjas és számos történelmi és tudományos jelentőségű szakember került ki falai közül. A Bécsi Egyetem a központi és legfontosabb szereplő a felsőoktatási szektor nemzetközivé tételét tekintve Ausztriában, köszönhetően az egyetem méretének, a tantárgyak összetételének, a vonzó helyszínnek és a nemzetközivé válásra vonatkozó stratégiák aktív alkalmazásának. A több karra kiterjesztett tanterv lehetőséget nyújt a más tudományterületekről érkező hallgatók számára, hogy további ismereteket szerezzenek az üzlet és a gazdaság területén. A nemzetközi hallgatói csereprogramok hosszú hagyományra nyúlnak vissza az intézményben. Az International Support nyújt segítséget azoknak az ide érkező vagy utazni kívánó hallgatóknak, akik más egyetemeken szeretnének eltölteni egy-két szemesztert.
Az Univations GmbH 2006-ban jött létre a Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (MLU) kapcsolódó intézményeként, amely egyben a legnagyobb és legmeghatározóbb tulajdonosi erőt képviseli. Az intézmény és 13 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársa kulcsfontosságú egységet formálnak a stratégiai vállalkozás és tudástranszfer tevékenységek támogatásában a Szász-Anhalt tartomány déli területén belül és azon túl. Ennek során az Univations holisztikus megközelítést alkalmazva segíti elő az innovációt és a vállalkozásindítást, kezdve a vállalkozásokról szóló ismeretterjesztéstől és kompetenciafejlesztő tevékenységektől iskolai és felsőoktatási szinten a vezetési tanácsadásig fiatal és tapasztalt KKV-kban. A start-up életciklus minden fázisában támogatást nyújt a fiatal vállalkozóknak, felsőoktatási spinoff-oknak és innovatív vállalkozásoknak egyaránt új technológiák és szolgáltatások fejlesztésére irányuló törekvéseikben.
Az Agentur fundus küldetése a vállalkozások és szakemberek elkötelezett és kompetens támogatása és segítése. Különböző területeken szerzett hozzáértése és tapasztalata miatt kiemelkedő. Az Agentur fundus támogatja ügyfeleit üzleti stratégiáik kidolgozásában (piackutatás, célcsoport elemzés, marketing-mix, vállalati arculat stb.), és holisztikus kommunikációs, PR és/vagy közösségi média stratégiákat fejleszt ki, beleértve a multimédiás tartalmakat és digitális technológiákat, vagy akár a logókat és vállalati formatervezést. A fundus Innovatív megközelítéseket alkalmazva ideális alapot kínál olyan kreatív koncepciók kidolgozásához, melyen hatással vannak az üzleti színtérre és a társadalomra, elősegítve a fenntartható jövőt. Az Agentur fundus célja, hogy támogató és ösztönző környezetet biztosítson a vállalkozások, szakemberek és tudósok számára, akik elkötelezettek az ötletek hatékony megvalósítása iránt és előre kívánják mozdítani stratégiáikat és kampányaikat.

A konzorcium tagjaiErasmus+

A weboldalon közzétett információk és vélemények a szerzőktől származnak és nem szükségszerűen egyeznek az Európai Unió hivatalos véleményével. Sem az Európai Unió intézményei és testületei, sem bármely azokat képviselő személy nem vonható felelősségre az itt megjelent információk esetleges felhasználásáért.


News & Events
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more